Oryginalny banknot z getta Theresienstadt - 1943 rok. Banknoty te były w rzeczywistości tylko fikcją dla jednorazowej akcji / mistyfikacji / zaplanowanej i wdrożonej przez kierownictwo SS odpowiedzialne za nadzór nad obozami koncentracyjnymi. Więcej informacji w internecie - patrz inspekcja duńskiego Czerwonego Krzyża. Banknoty te były później - po zakończeniu akcji, rozdawane jako suweniry żołnierzom / członkom organizacji SS.