Pod TYM LINKIEM bardzo dobrze przedstawiony jest kompletny mundur oraz wyposażenie niemieckiego lotnika Luftwaffe z okresu II Wojny Światowej. W pozycji 19-tej widoczna jest szpanga Frontflugspange für Kampfflieger...