Na ostatnim, archiwalnym zdjęciu widoczny oficer organizacji R.A.D. - na lewym ramieniu widoczny fragment opaski "Deutsche Wehrmacht". Opaski takie używane były przez służby wartownicze, jak również przez oddelegowanych czasowo do Wehrmachtu członków organizacji paramilitarnych - SA, NSKK, RAD, HJ, DAF, Deutsches Reichbahn, Reichpost itd. Przy pomocy tej opaski zrobisz ze swojego munduru RAD, pocztowca, kolejarza lub innej formacji paramilitarnej, mundur prawdziwego żołnierza
w służbie Wehrmachtu. P O L E C A M !!!