W 100 % oryginalny, przepięknie zachowany, fabryczny komplet pagonów szeregowego niemieckich jednostek pancernych Wehrmachtu.
Specjalność: strzelec karabinu maszynowego MG-34. Pagony bardzo rzadkie na rynku - uczciwie polecam do profesjonalnej kolekcji !