Celownik w 100 % oryginalny z okresu II Wojny Światowej oraz całkowicie sprawny technicznie, producent "dow" czyli zakłady Opticotechna GmbH, Prerau / Optitechna, Brerau. Celownik jak widać zdenazyfikowany /sfrezowane oznaczenia/ , po zakończeniu działań wojennych używany przy
karabinach Gewehr 43 przez Czechosłowacką Armię Ludową. Optyka bez uszkodzeń, soczewki w bardzo dobrym stanie !!!